DUŠE V NÍ
ZDRAVÍ

Co všechno se musí stát

abychom přestali

sami sebe venku hledat?

Search

ČLÁNKY

Slova, která šla do světa

BLOG

Slova, která přicházejí zevnitř

Propojení světů

JSEM

Na cestě,

hledající pravdu a mír,

poznávající vlastní Vesmír,

fascinovaná potenciálem bytí, 

vědomím a životem, 

co sytí

TVOŘÍM

Hledám slova, 

od srdce 

a přímo z duše,

jež by vykreslila,

jak život v lásce 

vypadat může

VŠECHNO JE MOŽNÉ

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

PODCASTY

Neustále se učím nacházet slova, jež by srozumitelně a lidsky, bez příkras i bez okolků, vykreslila, oč tu běží.

"Bez smyslu a bez vášně se život i práce stávají bezcenným přežíváním."

Je mi ctí a potěšením spolupracovat na projektech, které jsou svým zaměřením mému srdci blízké, a které naplňují mé hodnotové rámce – tvoření v souladu s přírodou a vzájemném respektu.

Mám zkušenosti s organizací, produkčním zajištěním i propagací menších i větších akcí. Podporuji akce, které mi dávají smysl. 

V průběhu let jsem publikovala články s psychedelickou tématikou napříč českými médii (viz. články). Psaní je mojí vášní. Např. magazíny Heroine, Legalizace, Roots, A2ka, A2larm)

Tématika psychedelického výzkumu a psychedelických zkušeností okořeněných vlastní cestou sebepoznání s přesahem do drogové politiky.

Zvědavost je pro mě přirozenou vlastností. Diskutovat s lidmi na témata mně blízká je mi potěšením. 

Umím naslouchat a ráda si poslechnu Váš příběh a pomůžu Vás nasměrovat. Vlastní cesta sebepoznání mě zavedla k velkému počtu léčitelů, přístupů i technik a také osobitému porozumění témat spojených se změněnými stavy vědomí. Jsem takovým rozcestníkem a spojovatelkou.