DUŠE V NÍ
ZDRAVÍ

Co všechno se musí stát

abychom přestali

sami sebe venku hledat?

ČLÁNKY

Slova, která šla do světa

BLOG

Slova, která přicházejí zevnitř

Propojení světů

JSEM

Na cestě,

hledající pravdu a mír,

poznávající vlastní Vesmír,

fascinovaná potenciálem bytí, 

vědomím a životem, 

co sytí

TVOŘÍM

Hledám slova, 

od srdce 

a přímo z duše,

jež by vykreslila,

jak život v lásce 

vypadat může

VŠECHNO JE MOŽNÉ

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

PODCASTY

Neustále se učím nacházet slova, jež by srozumitelně a lidsky, bez příkras i bez okolků, vykreslila, oč tu běží.

"Bez smyslu a bez vášně se život i práce stávají bezcenným přežíváním."

Je mi ctí a potěšením spolupracovat na projektech, které jsou svým zaměřením mému srdci blízké, a které naplňují mé hodnotové rámce – tvoření v souladu s přírodou a vzájemném respektu.

Mám zkušenosti s organizací, produkčním zajištěním i propagací menších i větších akcí. Podporuji akce, které mi dávají smysl. 

V průběhu let jsem publikovala články s psychedelickou tématikou napříč českými médii (viz. články). Psaní je mojí vášní. Např. magazíny Heroine, Legalizace, Roots, A2ka, A2larm)

Tématika psychedelického výzkumu a psychedelických zkušeností okořeněných vlastní cestou sebepoznání s přesahem do drogové politiky.

Zvědavost je pro mě přirozenou vlastností. Diskutovat s lidmi na témata mně blízká je mi potěšením. 

Umím naslouchat a ráda si poslechnu Váš příběh a pomůžu Vás nasměrovat. Vlastní cesta sebepoznání mě zavedla k velkému počtu léčitelů, přístupů i technik a také osobitému porozumění témat spojených se změněnými stavy vědomí. Jsem takovým rozcestníkem a spojovatelkou.