BLOG

Slova, která přicházejí zevnitř

Ohlédnu-li se za 2019, považuji tento rok za jeden z nejvýznamnějších v mém životě. Říká se, že prvních 28 let života můžeme rozdělit na 4 sedmileté cykly. Můj 29. rok pro mě byl zcela převratným. Ráda bych ho v rychlosti zrekapitulovala, snad pro mě, snad pro další, kdo by třeba chtěli vyzkoušet něco z toho, […]

Minulý čtvrtek jsem se zúčastnila ZaZrak, Létající Koberec + Mokosha j.h.. Jedná se o nějakou formu oduševnělého rozjímání (sama jsem byla překvapena hloubkou) a pak následoval koncert Létajícího koberce a tanec.  V životě jsem se setkala už s docela značným množstvím různě “napojených” lidí. Někteří uměli číst v jemnohmotném těle, jiní komunikovat s duší, setkala […]

Už dlouhou dobu se sama sebe ptám, jaké formy prožívání reality máme asi k dispozici, a na čem záleží, jak zrovna realitu prožíváme.    Výrazné změny v mém vlastním prožívání byly obvykle stimulovány psychedelickou zkušeností, to však neznamená, že bez ní by se to nestalo. Myslím, že stalo, jen za jiné situace a třeba trochu […]

Minulý víkend jsem strávila na Healing Festival: Sacred Feminine Energy. Velký respekt organizátorům, že ve třech zvládli ukočírovat tak velkou a pro mě doslova léčivou akci. Je tomu pár let, co se kolem mě stále častěji objevovalo slovo proces. Pamatuji se, že jsem na něj v jednu dobu raeagovala s despektem, netušila jsem, co se […]