Psychedelika a ekologie vnitřní i vnější 

Nejedna persona moderní doby – autoři, umělci, filozofové – reflektuje současný stav, ve kterém se globálně nacházíme – a to nejen z hlediska ekologického, ale také stádia vývoje a psychického stavu lidstva. Takovými jsou např. Thomas Berry (autor knih jako Sen Země (The Dream of the Earth) nebo Velké dílo, filozof Charles Eisenstein (autor např. […]

Odvrácená strana psychedelické obrody 

Ve chvíli, kdy na něco posvítíme přímým světlem, objeví se i stín. Tato metafora může platit pro mnohé –  nejen pro hmotné věci, ale i pro ideje, myšlenky či hnutí. Jakmile se nějaké téma dostává do hledáčku veřejnosti, brzy se začnou objevovat i tmavší kouty. V tomto článku si klademe za cíl kriticky posvítit na […]

Ekonomika v pozadí psychedelik

Po dlouhá desetiletí, ne-li století byla psychedelika svým způsobem altruistickým a spiritualitou prodchnutým nástrojem seberozvoje a léčení. Jak jsme načrtli ve stručné historii světové i české, dvě krátká desetiletí se s psychedeliky pracovalo na mnoha klinikách po celém světě. Do pomyslné doby temna tyto látky uvrhnula garnitura prezidenta Nixona, která v obavě z disruptivního potenciálu, který notně propagoval Timothy Leary, […]

Psychedelické duchovní ladění

Tématika vzájemného propojení spirituality a psychedelik patří mezi uživateli k těm nejdiskutovanějším, mezi akademickou a vědeckou komunitou však takovou popularitou neoplývá. Kromě toho, že se často jedná o vědecky těžko ověřitelná tvrzení vycházejících z intenzivních však subjektivních prožitků posvátna, extáze a transcendence, je tato oblast psychedelického poznání natolik prostoupená individuálním vztahováním a notnou dávkou ezoteriky, že není divu, že se […]

Psychedelická zkušenost: kontext je vším

Soudobá renesance psychedelického výzkumu otevírá dveře nejen novému přístupu k léčbě duševních onemocnění, možnostem sebepoznání a flexibilitě nahlížení na individuální i celospolečenské problémy, ale souběžně i komplexnějšímu náhledu na psychoaktivní látky a jejich potenciálnímu místu v naší společnosti. K tomu, abychom mohli nahlédnout pod pokličku možností jejich využití, ale stejně tak rizikům, které s sebou přinášejí, je nezbytné porozumět mechanismům […]

HLEDISKA PSYCHEDELICKÉHO POZNÁNÍ 

Téma psychedelik zažívá v posledních letech malou globální renesanci. Stále častěji se o nich píše pro jejich potenciál u léčby duševních onemocnění, ale také pro sebepoznání, osobní či spirituální rozvoj. Zdá se, že doby, kdy se toto téma tabuizovalo a docházelo k veřejně sdíleným (a často účelovým) mystifikacím, jsou za námi.  Svým způsobem hraje do […]

Klimatická konfernece: Paradox prvních obětí

Lidská činnost narušila už téměř 75 procent zemského povrchu a zařadila přibližně jeden milion živočišných a rostlinných druhů na seznam ohrožených. Zástupci tradičních kultur se obávají, že klimatická konference v Glasgow nevnesla do “války s přírodou” žádnou změnu a jen potvrdila dosavadní nesoulad mezi proklamacemi světových lídrů a holou skutečností. Na přelomu října a listopadu […]

Nadějné vyhlídky (ne)závislých. Jindřich Vobořil znovu českým protidrogovým koordinátorem

Návrat Jindřicha Vobořila na místo národního protidrogového koordinátora přináší naději, že se česká drogová politika opět vrátí do svých progresivních kolejí. Zdá se, že česká protidrogová politika má opět naději na progresivní časy. Magistra Jarmila Vedralová, před časem svého zvolení úřednice Ministerstva zdravotnictví, totiž na postu národní protidrogové koordinátorky končí, rezignovala. Na její místo byl […]

Integrace krize v odrazu psychedelické zkušenosti

Rok 2021 se chýlí ke konci. Dal nám zabrat, nemyslíte? Jsou to téměř dvě léta od chvíle, kdy naše média započala sdílet zprávy o podivuhodném viru, který se objevil v čínském Wuhanu. Od té doby procházíme jako lidstvo jednou velkou krizí, ale také bychom s jistou dávkou troufalosti mohli říct, jedním velkým přerodem.  V průběhu […]

Psilocybin na sklonku života

Psychedelika na sklonku života  V naší společnosti nepatří smrt zrovna mezi oblíbená témata. Když ji někdo přivolá do konverzace, obvykle odněkud zazní přání klidné smrti ve spánku, a rychle se utíká jinam. Přitom konečnost života je něco, s čím se setkáváme již odmalička, potká nás všechny. Nedá se před ní utéci, není možné se před […]

Vision quest: Hledači vize Velkého Ducha

“Ani já, ani nikdo jiný, nepůjde cestu za Tebe. Musíš jít sám.”  – Walt Whitman S velkou pravděpodobností bychom mohli říci, že nikdy v historii lidského společenství neexistovalo tolik možností nabízejících seberozvoj, sebepoznání, cestu k seberealizaci jako dnes. Stejně tak bychom mohli říci, že ani hledačů sebe samotných ještě tolik nebylo, a není to způsobeno jen výrazným nárůstem […]

Jordánské putování: po stopách věhlasného strýčka

Od malička jsem u prarodičů vídala orientální nábytek i koberce, ale ještě více mě oslovovaly obrazy znázorňující uhrančivého muže v kněžském hávu a množství knih podepsaných jeho jménem. Zasuté vzpomínky a zájem o historii mého rodu vynesl neobvyklý životní příběh prapraprastrýčka Aloise Musila do zorného pole mého zájmu natolik, že jsem se v jeho duchovních stopách vydala do Orientu. V roce 1885 odcestoval Alois Musil do Orientu poprvé, s […]

Fenomén MDMA: léčivé krystaly lásky

Současná situace na poli duševního zdraví naší společnosti je alarmující. Čísla neúprosně rostou. Dříve to byl každý pátý, kdo během života prošel nějakou formou duševního onemocnění. Dnes, částečně jistě v důsledku koronavirové pandemie, je to každý třetí. Na půdě Evropské Unie se v kuloárech mluví o tom, že pandemii koronaviru nahradila pandemie duševních onemocnění. Naše […]

Parazit v srdci světa: Šamanské poselství bratrům

V pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie žije prastarý národ indiánů Kogi, kteří svůj domov, honosící se unikátním mikroklimatem, nazývají Srdce světa. Příslušníci prastaré civilizace, která zde žije po tisíciletí, upozorňují, že ničíme Zemi a že je nejvyšší čas to změnit. Jejich reakce na pandemickou situaci byla jednoznačná: v jejím počátku uzavřeli své hranice a ostře hlídají každého, kdo […]

PSILOCYBIN: Trnitá cesta

Představte si, že existují látky, které vám umožní přemýšlet, vnímat a prožívat realitu zcela jinak, než jste zvyklí. Tak moc jinak, že na otázku, jak si vykládáte přísloví „Vrána k vráně sedá“, odpovíte: „Je jim spolu dobře.“ Výzkum psychedelických látek a jejich legální zavedení do léčebné praxe ale narážel a naráží na mnohá úskalí. Tematika psychedelických látek a jejich historie, současného postavení a […]

Rozhovor v Czechcrunch

V USA zmírňují drogovou politiku a schvalují léčbu psychedelickými houbami. Jejich terapeutický vliv zkoumají i Češi V Česku je přistižení s malým množstvím kokainu či pervitinu klasifikováno jen jako přestupek. Ve Spojených státech však za stejný čin končí lidé běžně za mřížemi. Americká drogová politika ostatně patří mezi nejpřísnější na světě. Nesouhlas s tvrdými postihy […]

Osobní zodpovědnost v zrcadle psychedelické zkušenosti 

Je tomu něco málo přes pět let, co jsem fascinována potenciálem rozměrů psychedelické zkušenosti, zcela propadla této tématice. Pochopení, že existuje nástroj, který nám může nastavit zrcadlo, zavést nás hluboko do podvědomí a odkrýt nejtajnější komory našeho vnitřního světa a to vše navíc skrze vizuálně atraktivní a prožitkově naplňující zkušenost, se mi zdálo ohromné. Cítila […]

Expedice Neuron: za poznáním do Amazonie

“Často se však stává, že je zkušenost opravdu náročná, lidem se vyjeví strachy, vyplaví zapřené obsahy podvědomí, otevřou se 13. komnaty. Stejně tak jako jeden může cítit jednotu a lásku, druhý může letět nepoznanou temnotou. Pochopení, přijetí a uchopení takových zkušeností není vždycky jednoduché. I proto budou účastníci studie, kteří budou přítomni na místě, předem velmi […]

Afghánistán: země závislostí

„Afghánistán jednou bude světovým lídrem,“ začíná afghánský vtip, který mi Murtaza se smíchem sděluje, „až všichni ostatní odletí na Mars.“ Rozhovor s Murtazou Majeedem, mým expartnerem, publikován v Časopisu ROOTS 2019. Celý článek: https://casopisroots.cz/afghanistan-zeme-zavislosti/

Sebe-láska

“Chtěla jsem podstoupit hlubokou introspekci ve formě rituálu s kůrou kořene afrického keře Tabernanthe Iboga a trochu se po náročném rozchodu srovnat. Iboga však výrazně snižuje tepovou frekvenci a je tedy dobré srdce předem otestovat. Namísto rituálu, od kterého jsem beztak očekávala, že vyřeší moje bolístky, jsem dostala výsledky testů EKG, které podle spřáteleného srdečního chirurga vypadaly jako […]

Festivalová sezóna s čistým (s)vědomím

Léto je v plném proudu, slunce svítí, festivaly běží o sto šest. Desítky tisíc lidí během léta odjedou strávit několik dní pod stanem, u ohně, s hudbou a partou přátel. Navíc to slunce a pivo a sem tam nějaký joint nebo jiná psychotropní látka jsou pro mnohé velkým lákadlem. A co vy, ztratíte někdy kontrolu? […]

Ketamin

“Každý, kdo se rozhodne ketamin užít, by měl (jako vždy v případě psychedelických látek) zvážit adekvátnost setu (mindsetu + fyzických možností jedince) i settingu (prostředí a okolnosti, ve kterých je látka užita + společnost, ve které je užita), avšak pohlédnout i na okolnosti svého fyzického zdraví. Pro lidi s vysokým krevním tlakem, s epilepsií a […]

Společenská zodpovědnost člověka

“V posledních letech zjišťuju, že stále méně věcí mi dává v životě smysl. Stále více projektů, aktivit či informací mě nechává zcela chladnou anebo mi přijde doslova „smysluprázdných“. Dělám, co můžu, abych se udržela ve svém středu. Ani příliš kritická, ani přehnaně aktivistická, a už vůbec nechci být moralistka. Občas mě nazývají demagogem, někdy mi […]

Televize džungle

“Žijeme v digitální době, bezpochyby, ale digitalizovaná realita prezentovaná v televizi většinou jaksi postrádá hloubku, alespoň pro mě. Vám se nezdá poněkud plochá?  ….. Tomu, že je přístup k vlastní televizi někde v našich kořenech, nasvědčují i nejrůznější důkazy o rituálech zahrnujících změněné stavy vědomí, které v minulosti probíhaly v tradičních kulturách po celém světě.” […]

Národní protidrogová strategie: Krok zpět?

“Nástup nové národní protidrogové koordinátorky rozvířil vody v politické sféře naší země. Po dekádách, kdy byly na tento post voleny významné osobnosti, za kterými bylo možné vidět výsledky jejich mnohaleté práce v protidrogovém sektoru (jako Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc., PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. nebo Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.), byla na tento post dosazena úřednice z Ministerstva […]

LSD a já

“Abychom pochopili LSD a jeho potenciál i rizika pro člověka a společnost, je potřeba nahlédnout za oblaka tabu, kterými jsme jej zastřeli, a pochopit okolnosti a mechanismy, na kterých jeho účinek závisí. ….. Bylo mi sedmnáct, když mi poprvé někdo nabídl LSD. Od té doby jsem ho odmítla minimálně ještě desetkrát, než jsem v jednadvaceti […]

Cesta do nitra duše

“Je tomu asi dva měsíce, co jsem měla možnost zúčastnit se organizovaného víkendu v Nizozemí, kde se užily vysoké dávky (asi 30 g na osobu) lanýžů obsahujících psilocybin, v legálním prostředí. Odhodlaní odvážlivci tak mají možnost důstojně podstoupit vlastní zkušenost v bezpečném prostředí bez ohrožení vlastní svobody legálním rámcem. …… Začínám cítit příval horka a […]

MDMA – Jeden velký paradox

Paradox #1 V důsledku protiřečících si postojů systému, vědy a osobních zkušeností máme strach mluvit o drogách otevřeně. Paradox #2 Změníte-li jeden z faktorů, může se zásadně změnit i zkušenost. Paradox #3 Stokrát může být všechno v pohodě, a pak jednou může být všechno jinak. Paradox #4 I přes své prokazatelné terapeutické využití bylo MDMA […]

Ibogain vs. závislost = RESET

„Kdo se dívá ,ven‘, ten sní; kdo se dívá ,dovnitř‘, ten se probouzí“. C. G. Jung “Ve výpovědích lidí, kteří si sezením prošli, se hovoří o intenzivním promítání vlastního života za zavřenýma očima, kdy se jednotlivé situace skládají tak, aby byl jedinec schopen zbořit své vzorce chování. To znamená strukturované a zacyklené reakce na opakující se […]

Psychedelika jako cesta k naší podstatě

“Zdá se, vzhledem k ekologické situaci, v jaké se v současnosti nacházíme, že mnoho obyvatel planety ztratilo spojení s přírodou, a tak je upadající stav planety nezajímá. Přihlédneme-li však k teorii, že jsme všichni z té stejné fotonové energie, neznamenalo by to, že nějaká naše „část“ upadá? Je možné, že se celkový stav planety odráží […]

Dobrá praxe české protidrogové politiky v ohrožení

“Babišova demisní vláda se snaží zlikvidovat politicky nevhodného národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Ten ale ve svém oboru patří ke světové špičce, upozorňuje Eva Césarová.” Článek publikován 29.1. 2018 v Deníku Referendum. Celý článek: https://denikreferendum.cz/clanek/26949-dobra-praxe-ceske-protidrogove-politiky-v-ohrozeni   

Psychedelika: základní ponaučení

Ve spojení s psychedelickými látkami se v dnešní době často mluví o renesanci, tedy obrození snahy pochopení jejich potenciálu, uchopení jejich rizikových faktorů a ustanovení směrnic k jejich bezpečnému užívání. Odložíme-li stranou všechny předsudky spojené se strachem z hrůzostrašných drog, které mohou zničit životy našich dětí, můžeme na ně pohlédnout jako na medicínu pro duši […]

MDMA: Lék na duši, taneční droga nebo krystalická láska?

“Pozice MDMA ve společnosti prochází v současné době zajímavou změnou. Na jedné straně jde o oblíbenou „drogu“ mladých lidí – je to totiž aktivní látka známé taneční drogy extáze. Na straně druhé stojí vědecký výzkum, který poukazuje na nevídané výsledky, které MDMA vykazuje při užití v rámci terapeutické intervence v psychiatrii.” Článek byl publikován 3.12. 2017 […]

S hlavou ve Vesmíru: Spirituální kontext psychedelik

“Mnozí rekreační uživatelé, s nimiž se nejčastěji setkáváme na hudebních akcích a festivalech, mnohdy psychedelika kombinují s alkoholem a jinými psychoaktivními látkami. Přitom si často neuvědomují nebezpečí, které s sebou takové užívání nese. A nejde jen o kombinace, množství a čistotu dané látky, ale i o aspekt, o kterém se mezi rekreačními uživateli moc nemluví – o spirituální dimenzi prožitku. Každý, kdo se rozhodne užít nějakou psychedelickou látku, by si […]

Zatracovaná medicína

“Je možné, že jsme mylně vyhodnotili potenciál léků, které jsme zavrhli jen proto, že se octly v nepovolaných rukou rekreačních uživatelů a jejich užívání/zneužívání se vymklo kontrole?” Celý článek byl publikován 20. září 2016 v online deníku A2larm: https://a2larm.cz/2016/09/zatracovana-medicina/