Potenciál integrace psychedelické zkušenosti -> sjednocení

“Integrace odkazuje na proces, skrze který se niterný materiál a poznatky získané během zkušenosti v průběhu neomezeného časového období začleňují do života člověka způsobem, který přináší prospěch jednotlivci i jeho komunitě.” – Kalifornský institut integrálních studií (CIIS) V minulém článku jsme věnovali pozornost možnému potenciálu psychedelické zkušenosti, a již v tomto díle jsme naznačili důležitost integrace prožitků z […]