PODCASTY

Neustále se učím nacházet slova, jež by srozumitelně a lidsky, bez příkras i bez okolků, vykreslila, oč tu běží

Psychedelický speciál #1:
Úvod do problematiky, Rapé, Sananga:

Psychedelický speciál #2: Ayahuasca

Psychedelický speciál #3: Bufo, Iboga a Peyotl