PODCASTY

Neustále se učím nacházet slova, jež by srozumitelně a lidsky, bez příkras i bez okolků, vykreslila, oč tu běží