EVA CÉSAROVÁ

Kdo je Eva?

Od malička jsem si ráda hrála se slovy. Básničky, příběhy, knihy, dnes i písničky. Jsem fascinována možnostmi, které nám “slovo” otevírá. Zrovna tak jsem v období dospívání propadla změněným stavům vědomí a jejich potenciálu. A tak dnes a denně s potěšením hledám další a další výrazy a slovní spojení, která by popsala “doslova” nepopsatelné.

Mé studium bakalářského a magisterského studia Marketingových komunikací a Filmové produkce provázely bujaré večírky, kdy jsem okusila nočního života po všech jeho psychoaktivních stránkách. Moje zaujetí obecnou změnou přístupu k psychoaktivním látkám, nejen psychedelickým, tedy vychází z osobních zkušeností. Ani jeden magisterský program jsem nedokončila, životní styl tomu jistě nepřidal. V červnu 2021 jsem dokončila magisterské studium Adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK. Nyní jsem zapsaná v programu doktorského studia na Klinice adiktologie a FF UK s motivací akademicky studovat možnosti, které může psychedelická zkušenost poskytnout pro léčbu duševních onemocnění i seberozvoj člověka.

V roce 2015 jsem byla přizvána ke spoluzaložení České psychedelické společnosti. Spíš jako kamarádka, rozhodně ne jako odborník. Sic jsem studovala “reklamu”, nikdy by mě nenapadlo, že budu moci PR tématu, které mě vždycky fascinovalo, a o jehož potenciálu a hloubce jsem neměla ani ponětí. Otevřel se mi zcela nový svět, jehož prozkoumávání mě přivedlo na cestu poznávání sebe sama. Ta se stala mou největší vášní i největším paradoxem. Ono totiž není cesty zpět.

Ke konci roku 2015 jsem se začala aktivně zapojovat v rámci mezinárodní organizace Youth RISE zastupující práva mladých lidí, kteří užívají psychoaktivní látky, na poli mezinárodní drogové politiky. Od té doby jsem se zúčastnila 6 zasedání OSN a díky tomu nahlédla pod pokličku fungování této instituce a jejích politických her. Moje aktivita na tomto poli polevila v roce 2019, avšak stále jsem s mnohými organizacemi a přáteli z oboru v kontaktu.

Od roku 2018 pracuji v Národním ústavu duševního zdraví jako mediální zástupce psychedelického výzkumu a aktivně se podílím na chodu PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik (www.psyres.eu).

Příležitostně vypomáhám s PR, produkcí a propagací projektům, které jsou svým zaměřením mému srdci blízké, a které naplňují mé hodnotové rámce – tvoření v souladu s přírodou a vzájemném respektu.

CV

Na cestě…


Domů


Kontakt