BÁSNIČKY

V zastavení

z hloubky duše 

proudí slova

srdce píše

Slovo multidimenzionální  zrovna poetický není  však lidské bytosti charakterizuje multidimenzionalita existuje tak to je.  

Slyšíš? Duše hovoří, když okolí ztichne. Někdy se podaří, tělo se nadechne a klid prostoupí

Právě procházíš procesem  změna je nekomfortní  jdi za ní  následuj nebe vede tě do Tebe.

Když víš, co chceš když tušíš, kam jdeš když cítíš, že víš přichází čas  kdy

Bytosti věčné v nekonečném koloběhu hledají lásku hledají něhu hledají sebe a pak mohou být

Pouštím kotvy nastal čas nechť vedením je vnitřní hlas Duše pravé Já.