Věci, které se nestaly

Věci, které se nestaly,
ale které se stát mohly
a ač se srdce na sebe usmály
na činy už se nezmohly.
 
Liší se příslib od slibu?
Jak vzdálená je možnost od nekonání?
máme to považovat za chybu
že z naděje vzešlo nicnedělání?
 
Když mysl si na chvíli myslela,
že cestu jasně vidí
energie se z místa pohnula
vědomí jasně svítí
 
Evan M. Cohen
Pak zase zhaslo
to světlo,
co na chvíli vizi rozjasnilo
svou úlohu tak přece naplnilo
a tma se již nevrátila
 
Mysl by si ráda myslela
že bytost zase selhala
přitom není na ní, aby věděla
že nenaplněným plánem nelhala
 
Za dějstvím hry, tam za hmotou
tam, kde obrysy se ztrácí
vibrace jest podstatou
všechno k počátku se vrací
 
Tam i nepatrné zachvění
v realitě se odrazí
perspektivu promění
pochybnosti odrazí
pohár skutečnosti naplní.

Miluješ svou duši? Láska jí sluší.

Všechna práva vyhrazena
2021 © Eva Césarová

web by BURASITE