Tag: Magické houbičky

PSILOCYBIN: Trnitá cesta

Představte si, že existují látky, které vám umožní přemýšlet, vnímat a prožívat realitu zcela jinak, než jste zvyklí. Tak moc jinak, že na otázku, jak si vykládáte přísloví „Vrána k vráně sedá“, odpovíte: „Je jim spolu dobře.“ Výzkum psychedelických látek a jejich legální zavedení do léčebné praxe ale narážel a naráží na mnohá úskalí.

Tematika psychedelických látek a jejich historie, současného postavení a snad i budoucího zasazení do naší společnosti otevírá otázky, které přímo i nepřímo souvisejí nejen s dalším směřováním naší civilizace, ale i s obecným pojetím fundamentálních otázek týkajících se možností vědomí, duchovního rozměru našeho bytí, osobní zodpovědnosti každého jednotlivce, a v neposlední řadě i našeho přístupu ke zdraví.

Číst »

Cesta do nitra duše

„Je tomu asi dva měsíce, co jsem měla možnost zúčastnit se organizovaného víkendu v Nizozemí, kde se užily vysoké dávky (asi 30 g na osobu) lanýžů obsahujících psilocybin, v legálním prostředí. Odhodlaní odvážlivci tak mají možnost důstojně podstoupit vlastní zkušenost v bezpečném prostředí bez ohrožení vlastní svobody legálním rámcem.

Číst »