Tag: Spiritualita

Psychedelické duchovní ladění

Tématika vzájemného propojení spirituality a psychedelik patří mezi uživateli k těm nejdiskutovanějším, mezi akademickou a vědeckou komunitou však takovou popularitou neoplývá. Kromě toho, že se často jedná

Číst »

S hlavou ve Vesmíru: Spirituální kontext psychedelik

„Mnozí rekreační uživatelé, s nimiž se nejčastěji setkáváme na hudebních akcích a festivalech, mnohdy psychedelika kombinují s alkoholem a jinými psychoaktivními látkami. Přitom si často neuvědomují nebezpečí, které s sebou takové užívání

Číst »