Božská komedie

Slovo multidimenzionální  zrovna poetický není  však lidské bytosti charakterizuje multidimenzionalita existuje tak to je.   Představ si, že jsi Bůh. Nekonečná energie,  můžeš všechno a chceš si hrát! Jako Bůh se nemusíš nikoho ptát,  jestli můžeš..    A tak si hřiště stvoříš zákony posvátné geometrie detaily promyslíš  zachytila to včerejší beletrie  dokonalá forma života  je […]

Duše hovoří

Slyšíš? Duše hovoří, když okolí ztichne. Někdy se podaří, tělo se nadechne a klid prostoupí celým tvým bytím.   Mysl tvoří měj ji pod kontrolou domněnky boří nech je plynout písky duše víří sleduj, jak usedají srdce v pravdě hoří následuj ho  dovede tě  Domů.       Myslíš? Myslí?  Mysl zhasli  srdce nastav  a […]

Spirituální přetlak

Právě procházíš procesem  změna je nekomfortní  jdi za ní  následuj nebe vede tě do Tebe. Podívej se čeká a miluje tě  bezpodmínečně.   Vevnitř tam hluboko  spatříš zdálo se to daleko však najednou prozříš a vidíš sebe “Boží” kus Tebe.         Miluješ? Sebe?  Kam tohle vede? K esenci bytí otevři oči  užívej […]

Kdo jsi?

Když víš, co chceš když tušíš, kam jdeš když cítíš, že víš přichází čas  kdy se znovu probudíš.   Nechat se unášet prostě se vznášet jednou budeš  až přijde čas navštívíš krajinu krásu všech krás.   Tvůj vnitřní svět na první pohled nejde vidět.       Však brány se otevírají zvou tě “pojď k […]

Ve vděčnosti do věčnosti

Bytosti věčné v nekonečném koloběhu hledají lásku hledají něhu hledají sebe a pak mohou být vděčné.   Chceš-li světu přispět chceš-li být ve službě je na čase dospět převzít zodpovědnost nepodléhat kdejaké tužbě.         Bytí v oddanosti vede k naplnění uvědomění poddanosti vede k nelpění je to dlouhá cesta.   Cesta k […]

Odevzdání

Pouštím kotvy nastal čas nechť vedením je vnitřní hlas Duše pravé Já.         Cesty zpět už není víš že jinak nedojdeš  k naplnění.    Jak jen život žít?  Zdálo se to tak snadné prostě ho vysnít a jít  hrát.   Na konci  tak moc budeme se smát vždyť nebylo čeho se bát! […]