Věci, které se nestaly

Věci, které se nestaly,
ale které se stát mohly
a ač se srdce na sebe usmály
na činy už se nezmohly.

Liší se příslib od slibu?
Jak vzdálená je možnost od nekonání?
máme to považovat za chybu
že z naděje vzešlo nicnedělání?

Božská komedie

Slovo multidimenzionální 

zrovna poetický není 

však lidské bytosti charakterizuje

multidimenzionalita existuje

tak to je.

Představ si,

že jsi Bůh.

Nekonečná energie, 

můžeš všechno

a chceš si hrát!

Jako Bůh se nemusíš

nikoho ptát, 

jestli můžeš.. 

Duše hovoří

Slyšíš?

Duše hovoří,

když okolí ztichne.

Někdy se podaří,

tělo se nadechne

a klid prostoupí

celým tvým bytím.

Mysl tvoří

měj ji pod kontrolou

domněnky boří

nech je plynout

písky duše víří

sleduj, jak usedají

srdce v pravdě hoří

následuj ho 

dovede tě 

Domů.

Spirituální přetlak

Právě procházíš procesem 

změna je nekomfortní 

jdi za ní 

následuj nebe

vede tě do Tebe.

Podívej se

čeká

a miluje tě 

bezpodmínečně.

Kdo jsi?

Když víš, co chceš
když tušíš, kam jdeš

když cítíš, že víš

přichází čas

kdy se znovu

probudíš.

Ve vděčnosti do věčnosti

Bytosti věčné

v nekonečném koloběhu

hledají lásku

hledají něhu

hledají sebe

a pak

mohou být vděčné.

Chceš-li světu přispět

chceš-li být ve službě

je na čase dospět

převzít zodpovědnost

nepodléhat kdejaké tužbě.

Odevzdání

Pouštím kotvy

nastal čas

nechť vedením je vnitřní hlas

Duše

pravé Já.