Umění odejít

Říká se, že aby mohlo něco nového přijít, musíme nechat to staré odejít. Není lehké opustit pohodlná a jistá místa, pohnout se, aby energie mohla zase „téci“. Dlouho jsem si myslela, že nejde jinak, než vykročit do neznáma a důvěřovat, že nové se vyjeví. Moje zkušenost tohoto roku mi však ukázala, že nejde nezbytně o […]

Poděkování rostlinným medicínám

Dnes je světový den dedikovaný poděkování rostlinným medicínám “Thank you plant medicine”. A tak já jim z celého srdce děkuju, do konce života děkovat budu a každý rok, pokud to jen trochu půjde, ráda znovu a znovu zreflektuji drahocenné poznání, které mi přinesly a také, kam se moje perspektiva posunula.  Rostlinné medicíny mi ukázaly, že […]

Potenciál integrace psychedelické zkušenosti -> sjednocení

“Integrace odkazuje na proces, skrze který se niterný materiál a poznatky získané během zkušenosti v průběhu neomezeného časového období začleňují do života člověka způsobem, který přináší prospěch jednotlivci i jeho komunitě.” – Kalifornský institut integrálních studií (CIIS) V minulém článku jsme věnovali pozornost možnému potenciálu psychedelické zkušenosti, a již v tomto díle jsme naznačili důležitost integrace prožitků z […]

Tvárnost vlastního bytí

Loňský rok byl jedním z nejnáročnějších, troufla bych si říci, že posledních dekád našeho vývoje jako lidského druhu. Pachuť strachu a frustrace, izolace a odcizení, se jen tak z našeho podvědomí nevymaže. Nicméně, co když je to vše jen otázkou úhlu pohledu? V žádném případě nechci snižovat strasti, které toto období celospolečensky přináší, ale neříká se, že „každá krize je příležitostí k růstu“? Co […]

Psychedelika, covid a přítomnost

Doba Covidová je mj. i docela význačná stále se zvyšujícím počtem uživatelů psychedelik. Ono to nejspíš (dle mého subjektivního názoru) nesouvisí pouze s karanténou a izolací, ale s obecnou popularizací této tématiky. Byly doby, kdy jsem byla, skoro bych až řekla, „fanaticky fascinována“ psychedeliky a jejich účinky. Dlouhé roky neuplynul týden bez psychedelické zkušenosti – vévodila […]

Vision quest #1

Dnes je tomu přesně rok, kdy jsem zasedla v lese, abych absolvovala rituál zvaný Vision Quest (hledání vize). Tento rituál indiánského kmene Lakota spočívá v tom, že v lese strávíte (v mém případě) 3 noci a 4 dny bez jídla, pití, spánku. Rituál má několik fází (obdobně jako psychedelická zkušenost) – příprava, samotná zkušenost, integrace. […]

Každý svého štěstí strůjce?!

Moje babička s hořkostí v hlase říkávala, že „každý svého štěstí strůjcem“.  Trochu paradox v zrcadle komunismu, ve kterém žila většinu života. Jako dítě jsem však vnímala, že nejen já,  ale i moji rodiče, jsme strůjci mého (ne)štěstí. Ve veřejném prostoru se stále častěji objevují výkřiky tvrdící, že „realitu si vytváříme sami“. Může to tak být? Jak moc […]

Ohlédnutí za rokem 2019

Ohlédnu-li se za 2019, považuji tento rok za jeden z nejvýznamnějších v mém životě. Říká se, že prvních 28 let života můžeme rozdělit na 4 sedmileté cykly. Můj 29. rok pro mě byl zcela převratným. Ráda bych ho v rychlosti zrekapitulovala, snad pro mě, snad pro další, kdo by třeba chtěli vyzkoušet něco z toho, […]

Cesta k sobě / Cesta k lásce 

Minulý čtvrtek jsem se zúčastnila ZaZrak, Létající Koberec + Mokosha j.h.. Jedná se o nějakou formu oduševnělého rozjímání (sama jsem byla překvapena hloubkou) a pak následoval koncert Létajícího koberce a tanec.  V životě jsem se setkala už s docela značným množstvím různě „napojených“ lidí. Někteří uměli číst v jemnohmotném těle, jiní komunikovat s duší, setkala […]

Bytostné prožívání reality

Už dlouhou dobu se sama sebe ptám, jaké formy prožívání reality máme asi k dispozici, a na čem záleží, jak zrovna realitu prožíváme.    Výrazné změny v mém vlastním prožívání byly obvykle stimulovány psychedelickou zkušeností, to však neznamená, že bez ní by se to nestalo. Myslím, že stalo, jen za jiné situace a třeba trochu […]

Healing „proces“ na Healingu 2019

Minulý víkend jsem strávila na Healing Festival: Sacred Feminine Energy. Velký respekt organizátorům, že ve třech zvládli ukočírovat tak velkou a pro mě doslova léčivou akci. Je tomu pár let, co se kolem mě stále častěji objevovalo slovo proces. Pamatuji se, že jsem na něj v jednu dobu raeagovala s despektem, netušila jsem, co se […]