Vision quest #1

Dnes je tomu přesně rok, kdy jsem zasedla v lese, abych absolvovala rituál zvaný Vision Quest (hledání vize).

Tento rituál indiánského kmene Lakota spočívá v tom, že v lese strávíte (v mém případě) 3 noci a 4 dny bez jídla, pití, spánku.
Rituál má několik fází (obdobně jako psychedelická zkušenost) – příprava, samotná zkušenost, integrace.

Účastníci rituálu se dělí na dvě skupinky, jedna skupinka jsou pomocníci, kteří obstarávají posvátný oheň, skrze který jsou propojeni s „hledači“, jež sedí v lese. Pomocníci do ohně házejí jídlo, lijou vodu a říká se, že jedí, pijí a spí za ty, kteří sedí v lese. Dokonce jsem byla svědkem toho, jak velmi silná emoce zasáhla kamarádku – pomocnici – a byla to ona, kdo ji zpracovával, ačkoliv nebyla její, nýbrž hledače vize.

Příprava na Quest spočívá v tom, že si každý hledač naváže pytlíčky, v podstatě do čtverečku látky 4 různých barev (za každý světový směr jedna barva) se vkládá tabák jako dar spiritům daného směru. Lakotští indiáni věří, že každý směr má 101 spiritů, a tedy je třeba navázat dohromady 405 váčků (vždy 101 jedné barvy). Ten poslední, čtyřstýpátý je fialový a reprezentuje spojení s éterem. Během vázání pytlíčků je doporučeno vkládat záměry do každého pytlíčku, v podstatě modlitbu / přání, které máte.

Odchodu do lesa předchází indiánská sauna zvaná sweat lodge. V lese by se potom člověk měl modlit k jednotlivým váčkům, vždy 6 hodin věnovaných jednomu světovému směru. Přiznám se, že párkát jsem oka zamhouřila, to jediné za mě nešlo úplně vydržet.

Fotografie je před a po. Tuším, že moje oči mluví za vše.

Tento rituál patřil k nejsilnějším v mém životě. Ačkoliv jsem do něj vstoupila s velkým odevzdáním a tedy nebylo strachů, které by se mi mohly manifestovat, tak jak se to obvykle děje, ona dedikace mě samotné byla v něčem nesmírně důležitá.

Dodnes pociťuji integraci a upřímně se těším na další kolo. Říká se, že bychom za život měli zvládnout minimálně 4 – každému světovému směru jeden. Než jsem se tohoto rituálu zúčastnila, víckrát jsem zaslechla, že lidé dělí svůj život na život před a po Vision Questu. O jeden rok později mohu stvrdit, že to jak se můj život, hodnoty, přání a směřování za rok proměnily, je alespoň pro mě nadmíru vypovídajícím důkazem.

Děkuji za nejhlubší možnost sebepoznání, která mi do té doby byla poskytnuta. Ve velké vděčnosti, však pokoře, doporučuji každému, kdo se nebojí sáhnout si fakt hluboko.. do sebe.

Miluješ svou duši? Láska jí sluší.

Všechna práva vyhrazena
2021 © Eva Césarová

web by BURASITE