Ekonomika v pozadí psychedelik

Po dlouhá desetiletí, ne-li století byla psychedelika svým způsobem altruistickým a spiritualitou prodchnutým nástrojem seberozvoje a léčení. Jak jsme načrtli ve stručné historii světové i české, dvě krátká desetiletí se s psychedeliky pracovalo na mnoha klinikách po celém světě. Do pomyslné doby temna tyto látky uvrhnula garnitura prezidenta Nixona, která v obavě z disruptivního potenciálu, který notně propagoval Timothy Leary, vyhlásila válku proti drogám. Psychedelika se dostaly na seznamy zakázaných látek do kategorie drog bez léčebného využití, kde trpělivě vyčkávají dodnes, jestli opět nastane doba, kdy dokážeme celospolečensky uchopit jejich potenciál. Zdá se, že ten čas nyní přichází, avšak spolu s psychedelickou renesancí, které jsme v posledních třech dekádách na Západě svědky, vyvstávají tendence zasadit psychedelika do našich zajetých konceptů a naložit s nimi jako s další komoditou s potenciálem generovat zisk.
Po letech náročných byrokratických tahanic sledujeme legislativní kroky vedoucí směrem k uvolňování přístupu k  těmto látkám – v některých státech a městech USA, či v Kanadě. Úřad FDA, který kontroluje léčiva v USA, označil v roce 2018 psilocybinem a MDMA asistovanou terapii za průlomovou formu léčby, což znamená, že v určitých případech může být zpřístupněna i mimo výzkumný rámec, který je doposud jedinou možností, jak pacienti mohou legálně léčbu s využitím psychedelik podstoupit. Tyto dílčí kroky nasvědčují tomu, že je v dohledu budoucnost, ve které psychedelika budou další možností léčby minimálně pro ty, jimž standardní léčba nebyla dosud schopná pomoct.
S tím se ale zároveň otevírá i nové odvětví byznysu, do kterého již několik let začínají pronikat investoři s obřími rozpočty, kteří v psychedelikách vidí i potenciál, jak zbohatnout. V současné době existuje zhruba padesátka firem, které veřejně obchodují na světových burzách. Objem celého psychedelického byznysu se pohybuje v miliardách dolarů. Podle některých odhadů bude toto odvětví růst ještě dramatičtějším tempem, než to konopné. Jak to ale u nových oblastí ekonomiky bývá, i současný psychedelický byznys trochu připomíná Divoký západ.

Tenká linie mezi pomocí lidem a ziskuchtivostí
Jako houby po dešti vylézají na světlo světa desítky startupů, které chtějí standardizovat, komercializovat, upravovat, patentovat a prodávat tyto starodávné sloučeniny – a často se netají tím, že jejich primární cíl je vydělat. Například šéf firmy MindMed J.R. Rahn se se uřekl v projevu při vstupu na burzu: “Čtyřicet procent země trpí – to je velký, opravdu velký trh.” Další lidé dobývají psychedelický Divoký západ z jiných odvětví. Firmu ATAI Life Sciences, jejíž hodnota se odhaduje na dvě miliardy dolarů, založil investor Christian Angermayer, který se díky obchodování s kryptoměnami dostal mezi 200 nejbohatších lidí Velké Británie.
Další kontroverzní osobou, jež mocně investuje do psychedelik, je hyperkapitalista Peter Thiel, který mimo jiné investoval nemalou částku do zmiňovaného ATAI. Tento původně vystudovaný filosof nejprve zbohatl na prodeji platebního systému PayPal, jež spoluzaložil. Své jmění dále rozšířil díky orwelovskému systému Palantir, který dokáže pomocí jména dohledat k člověku vztahující se emaily, minulé i současné adresy, telefonní čísla, bankovní údaje, a dokonce i sociální vazby. Další z jeho investic směřovala do systému, jež za pomocí dronů a věží hlídá jižní hranice Spojených států. A v neposlední řadě podpořil Donalda Trumpa při prezidentské kampani.
Dalším znakem nastupující psychedelické horečky může být i samotný vznik některých firem. Řada startupů vzniká v Kanadě, kde je tamější administrativa také nakloněná legislativním změnám. Investoři v této severoamerické zemi často postupují tak, že si vyhlédnou veřejně obchodovanou firmu, která už má to nejlepší za sebou (například z vyhasínajícího těžařského průmyslu), pod cenou vykoupí jejich akcie a jednoduše ji přejmenují. Tím jim odpadne nutnost náročné a zdlouhavé byrokracie, která je spojená se vstupem na burzu.

Poučení z internetové bubliny
Další z výzev psychedeliky asistované terapie je potřeba jakési standardizace procesů. A to jak pro potřeby výzkumů, tak pro zaručení konzistentnosti léčby. S touto standardizací nicméně přichází i riziko, že dojde k patentování něčeho, co už je běžnou součástí terapie. Navíc psychedelika jsou již dávno objevené látky a tak je tu manévrovací prostor velice úzký.  Proto se některé z těchto firem snaží patentovat i běžné věci, jako je “použití měkkého gauče” nebo “audiosoustavy s vysokou kvalitou zvuku” a “podání ruky terapeuta”.
Obzvlášť agresivní v těchto patentových snahách je firma Compass Pathways, která má zažádáno o pět desítek patentů (a do které ve velkém také investoval zmiňovaný Thiel). Tyto patentové nároky společnosti Compass a dalších však vyvolaly výsměch ze strany některých vědců a zastánců pacientů, kteří varují, že snahy firem vydělávat na existujících substancích, jako jsou psilocybin, LSD a MDMA, by mohly nejenom zpomalit akademický výzkum, ale i výrazně omezit jejich dostupnost tím, že budou psychedeliky asistované terapie velmi nákladné.

Někteří šéfové dalších farmaceutických společností zpochybňují myšlenku, že jsou tyto patentové snahy pouze cynickými pokusy získat monopol na existující látky. Například Doug Drysdale, výkonný ředitel psychedelické společnosti Cybin uvedl, že patenty chrání práci vědců, kteří se snaží zvýšit terapeutickou hodnotu existujících léků. Jako příklad uvádí DMT, látku která se hojně a běžně objevuje v přírodě. Problém s touto sloučeninou je v tom, že vyvolává velice intenzivní byť kratší – asi dvacetiminutový změněný stav vědomí. Jeho firma se snaží vytvořit látku s podobnými efekty, ale s delším trváním. Drysdale uvedl, že společnost nedávno získala patent na pozměněnou verzi DMT, která otevřela možnost relací trvajících 30 až 40 minut. U některých látek je naopak víc žádoucí, aby jejich trvání bylo kratší. Cybin mezi dalšími společnostmi se tak snaží například synteticky vytvořit látku podobnou psilocybinu, jejíž efekt by naopak trval méně, než běžných šest hodin. Nehledě na to, že vývoj nových léků a léčebných postupů, prokázání jejich účinnosti a bezpečnosti klinickými studiemi a následné získání souhlasu regulačních úřadů je nesmírně nákladný proces a patenty jsou často potřebné k ochraně investic daných společností.

To, aby nedošlo k patentování něčeho velice obecného, se snaží zajistit David Casimir, který vstoupil se svojí právnickou firmou do víru popsaných patentových sporů. Tento americký právník, který se zabývá autorským právem, byl v devadesátých letech svědkem nekvalifikovaného rozhodování patentového úřadu v rámci případu internetové bubliny. Podle jeho slov úředníci neměli dostatek zdrojů, vzdělání nebo jiných nástrojů, jak rozhodovat správně. Vznikla tak řada špatných patentů, které sloužily jen pro potřeby byznysu a nepřinášely nic novátorského. Potenciál podobného problému Casimir vidí v současném boomu psychedelického odvětví. S dalšími právníky z jeho firmy proto připravuje databázi zdrojů Porta Sophia, která má sloužit patentovým úředníkům tak, aby se vyvarovali stejných chyb, ke kterým došlo na přelomu tisíciletí u zmiňované internetové horečky.

Opatrné sňatky z rozumu
A jak současný humbuk vnímají veteráni psychdelického výzkumu, kteří nesli v temnotách hořící pochodeň poté, co v sedmdesátých letech prezident Richard Nixon vyhlásil válku drogám a tím tak na dlouhá desetiletí odsunul experimenty s těmito látkami i jejich financování do undergroundu? Někteří z nich jsou vzrušení z pozitivních závěrů vznikajících studií, pozitivních referencí v médiích a jsou překvapení dokonce i z nečekané podpory konzervativních politiků, jež přesvědčily příběhy válečných veteránů, jimž psychedeliky asistovaná terapie zlepšila kvalitu života. Jiní se snaží navazovat
dokonce i spolupráci – psychedelická instituce MAPS, která existuje od roku 1986, navázala partnerství se společností Numinus.
Někteří vědci dokonce pracují s podporou velkých farmaceutických firem – nejziskovějším průmyslovým odvětvím na planetě. Ale s těmito penězi farmaceutických gigantů přichází i jejich další nechvalně proslulé taktiky: restriktivní smlouvy, přehnané nároky, nákladní právníci, klamavá reklama a nekonečné patentové války.
Někteří z těchto výzkumníků se nicméně obávají i potenciálních nástrah. Například podle Roberta Jesseho, který pomáhal rozjet psychedelický výzkum na Univerzitě Johnse Hopkinse dvacet let zpátky, psychedelika jsou spirituálními nástroji, které patří veškerému lidstvu a ne jen hrstce majetných, kteří si mohou dovolit terapii za tisíce dolarů.

Modlitba za psychedelika
Velkou otázkou do budoucna je, jaký směr výše nastíněných pochodů psychedelického byznysu převáží. Jak jsme již nastiňovali v předchozích částech našeho seriálu, duševní zdraví obyvatel Západu se zhoršuje a spotřeba antidepresiv stoupá. Lidé trpí a závěry mnohokrát zmiňovaných výzkumů dokazují, že právě psychedelika mohou v léčbě duše lidstva přispět obrovskou měrou. Tyto výzkumy ale stojí spoustu peněz a pouze filantropický způsob financování nestačí. Za další pozitivní dopad zájmu investorů může být ještě častější pronikání informací o těchto léčivých látkách do veřejného prostoru,
což může mít obrovský pozitivní vliv na legislativní změny. Vždyť kdo by si před pár lety představil, že zástupce stejné politické strany, která uvrhla psychedelika do temnoty, dnes podpoří léčbu válečných veteránů za pomocí MDMA. Doufejme tak jen v to, že si psychedelika uchovají svoji demokratickou a spirituální osobitost a naopak nedojde k naplnění již tolikrát opakované vlastnosti kapitalismu – že jakýkoliv pokus o alternativu a originální přístup, se přetvoří jen v další produkt, na který se nalepí cenovka.

___________________

V reakci na rostoucí trh v oblasti psychedelik vznikla i nezisková organizace North Star, jejímž záměrem od počátku působení je formování psychedelického podnikání vycházející z poznání, které psychedelika přinášejí.  Zakladatelé nejen, že vnímají, že psychedelika mohou proměnit přístup k duševním onemocněním a jejich léčbu, ale také napomoci vytvoření nových vzorů vedoucích k transformaci podnikání jako celku.  “Psychedelika měla vždy nepřiměřený vliv na společnost. Psychedelický byznys bude také.” https://northstar.guide

Tento článek jsem napsala v kolaboraci s Vojtou Soudným a byl publikován v prosincovém čísle časopisu Regenerace.

Miluješ svou duši? Láska jí sluší.

Všechna práva vyhrazena
2021 © Eva Césarová

web by BURASITE